Ametek Crystal m1 数字压力表

2021-06-19

Ametek Crystal m1 数字压力表

m1 数字压力表在 -10~50℃ 下能够保持 0.2% 的读数精度,并且不受跌落、过压、振动、温度以及快速压力变化等因素的影响。可作为 30 psi 压力计提供。 
一个读数精度为 0.2% 的宽量程 m1 数字压力表最多可以替代五个读数精度为 0.25% 的机械压力表。
• 2 年推荐校准周期
• 电池 3 年连续使用时间
• 背光显示屏
• 超大字体更易读取
• 包含防护套
• 磨损全部在可更换 CPF 转接器上发生

M1-30PSI
M1-100PSI
M1-300PSI
M1-1KPSI
M1-3KPSI
M1-10KPSI
M1-2BAR
M1-10BAR
M1-100BAR
M1-200BAR
M1-700BAR
M1-2KG
M1-10KG
M1-20KG
M1-100KG
M1-200KG
M1-700KG

m1 Digital Pressure Gauge