Ametek Crystal XP2i-DP 数字压力表

2021-06-19

Ametek Crystal XP2i-DP 数字压力表

级坚固的本安型差压表,读数精度 0.1%,具有连续真空测量能力。
• 高精度、长时间真空度测量
• 以 0.1% 的精度读取湿/湿差压变送器
• 可定制的面板安装或便携式配置
• 可自定义压力单位
• 海洋级别的抗腐蚀外壳
• 简单易用,无菜单式操作。

使用可选的 DataLoggerXP 升级版 

• 记录 32000 个数据点
• 电池经过优化,提供超低功耗 (ULP) 模式
• 可连续记录一整年的时间
• 双行显示 XP2i 现已提供

15PSIXP2I-DP
100PSIXP2I-DP
1BARXP2I-DP
7BARXP2I-DP
100KPAXP2I-DP
700KPAXP2I-DP

XP2i-DP Differential Pressure Gauge