BAPI

BAPI温度传感器
BAPI湿度传感器
BAPI压力传感器
BAPI温度变送器
BAPI质量传感器
BAPI无线传感器

美国BAPI HVAC / R公司是从事温度,湿度,压力传感器,无线空气质量监测等产品的制造商。
BAPI BA/BS4SCOM-F
BAPI BA/BS4SCOM-C
BAPI BA/BS4SCOM-X
BAPI BA/BS4MCOM-F
BAPI BA/BS4MCOM-C
BAPI Duct Temperature Sensor管道温度传感器
BAPI BA/18K
BAPI BA/3K
BAPI BA/10K-2
BAPI BA/10K-3
BAPI BA/20K
BAPI BA/1K[375]
BAPI BA/1K[NI]
BAPI BA/1K-D
BAPI BA/1K[A]
BAPI BA/T1K
BAPI BA/T1KM
BAPI BA/T10K
BAPI BA/T10K5
BAPI BA/T10K10
BAPI Duct Averaging Temperature Sensor, Flexible 管道平均温度传感器
BAPI BA/1.8K
BAPI BA/3K
BAPI BA/10K-2
BAPI BA/10K-3
BAPI BA/10K-3[11K]
BAPI BA/20K
BAPI BA/1K[375]
BAPI BA/1K[NI]
BAPI BA/1K
BAPI Duct Averaging Temperature Transmitter, Flexible管道平均温度变送器
BAPI BA/T1K
BAPI BA/T1KM
BAPI BA/T10K
BAPI BA/T10K5
BAPI BA/T10K10
BAPI Duct Averaging Temperature Sensor, Rigid
BAPI BA/1.8K
BAPI BA/3K
BAPI BA/10K-2
BAPI BA/10K-3
BAPI BA/10K-3[11K]
BAPI BA/20K
BAPI BA/1K[375]
BAPI BA/1K[NI]
BAPI BA/1K
BAPI Duct Averaging Temperature Transmitter, Rigid
BAPI BA/T1K
BAPI BA/T1KM
BAPI BA/T10K
BAPI BA/T10K5
BAPI BA/T10K10
BAPI Outside Air Temperature Transmitter 温度变送器
BAPI BA/T1K
BAPI BA/T1KM
BAPI BA/T10K
BAPI BA/T10K5
BAPI BA/T10K10
BAPI-Stat “Quantum” Temperature Sensor with Display, Slider Setpoint
BAPI BA/TQF
BAPI BA/TQC
BAPI-Stat “Quantum” Room Sensor Without Display
BAPI BA/1.8K
BAPI BA/3K
BAPI BA/10K-2
BAPI BA/10K-3
BAPI BA/10K-3[11K]
BAPI BA/20K
BAPI BA/1K[375]
BAPI BA/1K[NI]
BAPI BA/1K
BAPI-Stat “Quantum Slim” Temperature Sensor
BAPI BA/QS-W
BAPI BA/QS-B
Remote Temperature Sensor
BAPI BA/1.8K
BAPI BA/3K
BAPI BA/10K-2
BAPI BA/10K-3
BAPI BA/10K-3[11K]
BAPI BA/20K
BAPI BA/1K[375]
BAPI BA/1K[NI]
BAPI BA/1K
Remote Temperature Transmitter
BAPI BA/T1K
BAPI BA/T1KM
BAPI BA/T10K
BAPI BA/T10K5
BAPI BA/T10K10