Carpanelli DP 三相异步变极电动机

2020-08-06

2/4极一绕组-一电压V400 / 50Hz +/- 5%V

4/6极两绕组-两电压V230 / 400 / 50Hz +/- 5%V

4/8极一绕组-一电压V400 / 50Hz +/- 5%V

2/6极两绕组-一电压V400 / 50Hz +/- 5%V

2/8极两绕组-一电压V400 / 50Hz +/- 5%V

6/8极两绕组-一电压V400 / 50Hz +/- 5%V

2/12极两绕组-一电压V400 / 50Hz +/- 5%V

DP63a2/4
DP63b2/4
DP71a2/4
DP71b2/4
DP80a2/4
DP80b2/4
DP80c2/4
DP90Sa2/4
DP90La2/4
DP100a2/4
DP100b2/4
DP112a2/4
DP132Sa2/4
DP132La2/4
DP160Sa2/4
DP160Sb2/4
DP160La2/4
DP71a4/6
DP71b4/6
DP80a4/6
DP80b4/6
DP90Sa4/6
DP90La4/6
DP100a4/6
DP112a4/6
DP112b4/6
DP132La4/6
DP132Lb4/6
DP160Sa4/6
DP160La4/6
DP63a4/8
DP71a4/8
DP80a4/8
DP80b4/8
DP90Sa4/8
DP90La4/8
DP100a4/8
DP100b4/8
DP112a4/8
DP112b4/8
DP132Sa4/8
DP132La4/8
DP160Sa4/8
DP160La4/8
DP71a2/6
DP80a2/6
DP80b2/6
DP90Sa2/6
DP90La2/6
DP100a2/6
DP100b2/6
DP112a2/6
DP132La2/6
DP63a2/8
DP71a2/8
DP80a2/8
DP80b2/8
DP90Sa2/8
DP90La2/8
DP100a2/8
DP100b2/8
DP112a2/8
DP132La2/8
DP71a6/8
DP80a6/8
DP90La6/8
DP100a6/8
DP100b6/8
DP112a6/8
DP132sa6/8
DP80a2/12
DP80b2/12
DP90Sa2/12
DP90La2/12
DP112a2/12