DEVAR SM269 电流回路隔离器

2020-09-25

  • 精度为0.1%
  • 输出信号不受负载影响
  • 紧凑的尺寸
  • 1000V隔离等级

输入和输出

-1 5.6V下降,0至110欧姆负载 
-3 9V下降,0至300欧姆负载

外壳

镀锡钢外壳
-NE4 NEMA 4X外壳

安装

表面-3英寸 
SnapTrack 安装架(标准)-M31D DIN导轨安装
-M36 2“管道安装(对于-M37A)

不锈钢标签

-M14S不锈钢标签(用于-M37A)